Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

 

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa og barnehagen.

Nytt nummer av bladet
I det nye nummeret av bladet kan du mellom anna lese om sidemål på mellomsteget, nynorske lesefrø i barnehagen og nettverk for lærarar i vidaregåande skule.
Les meir [27.12.2016]
Nye plakatar
Me har laga to nye sidemålsplakatar – ein for mellomtrinnet og ein for ungdomstrinnet. Her får du gode råd om korleis du kan arbeide med nynorsk i klasserommet.
Les meir [14.12.2016]
Boktipskalender
I perioden 1. til 24. desember publiserer me daglege videoar med boktips. Mellom tipsarane finn du forfattarar, musikarar, tilsette ved Nynorsksenteret og andre som er glade i gode bøker.
Les meir [08.12.2016]
Klart vi les!
I år er det femte gong Klart vi les! Nynorsk barnebokturné vert arrangert. I år er turnéen utvida med ei ekstra veke, slik at både Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal får vere med.
Les meir [19.10.2016]
Sidemål på mellomsteget
Nynorsksenteret har laga ein språkløypepakke med konkrete tips til korleis de kan arbeide med nynorsk som sidemål på mellomsteget.
Les meir [16.09.2016]
Haustnummeret av bladet
I det nye nummeret av Nynorskopplæring kan du lese om skulestartfest i biblioteket, fem tips til nynorskundervising i vidaregåande skule og mykje meir.
Les meir [07.09.2016]
Bokstavsommaren
På oppdrag frå Nynorsksenteret og Lesesenteret har Erna Osland skrive Bokstavsommaren, ei samling tekstar som kombinerer utforsking av fjøra med utforsking av bokstavane.
Les meir [13.03.2016]

Barnehage
– ressursar for barnehagetilsette

Barnetrinnet
– ressursar for lærarar i barneskulen

Ungdomstrinnet
– ressursar for lærarar i ungdomsskulen

Vidaregåande
– ressursar for lærarar i vgs.

Blogginnlegg

Born må få møte språket dei skal lære på skulen
Kvart år byrjar nesten 8000 barn på skulen i nynorske skulekrinsar. For at desse barna skal bli trygge språkbrukarar, treng dei å møte skriftspråket sitt før dei byrjar den formelle lese- og skriveopplæringa i første klasse. Dette bør vere ein sjølvsagd og lovfesta rett. Slik er det ikkje, korkje i gjeldande rammeplan for barnehagen eller i utkastet til ny plan.
[ Les meir ] - 20.01.2017

Boktips frå Nynorskbok.no:

Mette Eike Neerlin: Hest, hest, tiger, tiger
Korleis kan ei bok handle om det mest alvorlege av det alvorlege, på same tid som ho er komisk og underfundig? Hest, hest, tiger, tiger er ei slik forteljing.
[ Les meir ] - 19.01.2017

Lesegledarar
Nynorske lesegledarar for skular og barnehagar i Sogn og Fjordane.

Ungdomstrinn i utvikling
Ei nasjonal satsing på lokalt utviklingsarbeid i klasseleiing, rekning, lesing og skriving.

NOLES
Eit nettverk for alle høgskulane og universiteta i Noreg som underviser i lese- og skriveopplæring.

Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga
Eit nettverk for å sikre nynorskkompetansen til komande lærarar.

ISSUU Følg Nynorsksenteret på Twitter WIMP Soundcloud

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)