Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

 

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa og barnehagen.

Ny runde med Tid for ti
Sjuandeklassingar over heile landet får tilbod om antologien Tid for ti, med utdrag frå ti nynorske ungdomsbøker. No kan du melde deg på Tid for ti for 2018. Påmeldingsfrist er 6. november.
Les meir [21.09.2017]
Måltidet som pedagogisk arena
Nynorsksenteret har samarbeidd med åtte andre nasjonale senter om å lage eit hefte om korleis ulike fagområde kan integrerast i måltidet i barnehagen. Du finn heftet på sida vår med matvers.
Les meir [20.09.2017]
Barnelitterært seminar på Nordfjordeid
25. oktober skipar me til seminar for barnehagelærarar, lærarar på 1. og 2. trinn, bibliotektilsette og andre vaksne som arbeider med barn i denne aldersgruppa.
Les meir [27.08.2017]
Ekstra tjukt nummer av bladet
I det nye nummeret av bladet Nynorskopplæring kan de lese om den nye rammeplanen, skrivestartarar, Skam, djupare læring med fagstoff på nynorsk og mykje meir.
Les meir [16.08.2017]
 

Nytt frå bloggen

Få fart på skrivinga med skrivestartarar
Har du nokon gong tenkt på at du kan innføre «skrivekvart» som ein fast vane, på same måten som mange har fast «lesekvart»?
[ Les meir ] - 13.10.2017

Svaret finst på nynorsk
Dei fleste av oss går rundt og lurer på noko. Den siste veka har eg lurt på kva Kygo eigentleg heiter, når Miljøpartiet Dei Grøne blei skipa, kva eit utjamningsmandat eigentleg er, kven Justin Trudeau er, kor ordet kiosk kjem frå og kvifor vi får ettermiddagsbyer på varme sommardagar. Eg arbeider med at alle desse opplysingane skal vere tilgjengelege på språket mitt og språket til over 70 000 elevar i skulen.
[ Les meir ] - 06.10.2017

Valfrie former – kos eller kaos?
Normeringsstridar kjem og går, men valfridomen står. Påstandar om rot og krav om einskap har ikkje vunne fram: Dei norske rettskrivingsnormene er framleis temmeleg vide. Og det er kanskje like greitt?
[ Les meir ] - 29.09.2017

Tips frå Nynorskbok.no

Arnfinn Kolerud: Snillionen
Frank og Mor vinn 24 millionar kroner i lotto. Mor seier at Frank ikkje får bruka sin del før han vert atten, og sjølv har ho tenkt å halda fram med å leva som før, bortsett frå at ho tek ei breiare stripe med majones på skiva enn det ho tidlegare har brukt å gjera. Det heile er særs frustrerande for Frank,  og det vert ikkje noko betre då Mor ein dag går ut i avisa og seier at ho vil gje bort ein million til ein person i bygda som gjer noko ekstra snilt.
[ Les meir ] - 06.10.2017

Bente Bratlund: Svikta!
I Svikta! møter vi Iris som bur i lag med mamma. Når pappa fortel at han ikkje kan kome på skuleframsyninga der Iris er solist, blir alt verre. Ho og klassen har øvd i vekevis, og no vil ikkje pappa sjå henne danse og synge slik han hadde lova. Iris er så sint at ho diktar opp ei historie om pappa som hemn. Men tenk om vennene i klassen finn ut at ho har loge?
[ Les meir ] - 29.09.2017

Gerard Van Gemert: Fotballgudane 1, 2 og 3
Fotballgudane er serien om bestevenane Stein og Storm som begge er dyktige spelarar på laget FK Rapitas.
[ Les meir ] - 29.09.2017

Barnehage
– ressursar for barnehagetilsette

Barnetrinnet
– ressursar for lærarar i barneskulen

Ungdomstrinnet
– ressursar for lærarar i ungdomsskulen

Vidaregåande
– ressursar for lærarar i vgs.

Lesegledarar
Nynorske lesegledarar for skular og barnehagar i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland.

Nettverk

NOLES – eit nettverk for høgskulane og universiteta som underviser i lese- og skriveopplæring

Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga – eit nettverk for å sikre nynorskkompetansen til komande lærarar

Nettverk for nynorsk i vidaregåande opplæring – eit forum for norsklærarar

ISSUU Følg Nynorsksenteret på Twitter Soundcloud Videoar frå Nynorsksenteret

Facebook

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)