Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

 

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa og barnehagen.

Undervisingsopplegg på 6. trinn
Sjå korleis du kan arbeide med lesing, litterær samtale og skriving med utgangspunkt i biletboka Bomulv. Opplegget er laga av Eirik Lissner i samarbeid med Nynorsksenteret, og det høver både i sidemåls- og hovudmålsundervising.
Les meir [22.06.2017]
Nytt undervisningsopplegg
Med utgangspunkt i bøkene til Aina Basso ser vi på korleis ein kan jobbe med ein litterær tekst munnleg i klasserommet, og deretter som utgangspunkt for skriveoppgåver.
Les meir [27.04.2017]
Klart vi les! Nynorsk barnebokturné
I veke 43 i haust er det tid for Klart vi les! i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Denne gongen har vi med oss forfattar og illustratør Anna R. Folkestad.
Les meir [27.04.2017]
Nye seriar på teikneseriesidene våre
No har det kome to nye nynorske teikneseriar på ressurssidene våre: stripeserien Dunce av Jens K. Styve og den to sider lange Superheltar av Kristoffer Lindseth.
Les meir [26.04.2017]
 

Nytt frå bloggen

Om å starte tidleg med nynorsk i bokmålsklassar
Så godt som alle elevane som kom frå prosjektklassen min og hadde fått starte med skriving på nynorsk allereie på 5. trinn, hadde karakterar godt over gjennomsnittet i klassane.
[ Les meir ] - 22.06.2017

Sidemål og framandspråk – kva er likt, kva er ulikt?
følgje Læreplanen skal alle elevar kunne dei to målformene, nynorsk og bokmål, like godt. Dei skal så å seie vere tospråklege i skriftleg norsk. Vi veit at gjeldande undervisningspraksis for sidemålet mange stader har mykje til felles med tradisjonell framandspråkopplæring. Likevel slit somme elevar med å lære seg sidemål, og kanskje spesielt nynorsk som sidemål. Fleire stortingsmeldingar og forskingsrapportar gir manglande skriftlege føredøme på nynorsk mykje av skulda for dette, men kan måten sidemål er omtalt på i læreplanen, også ha delar av ansvaret?
[ Les meir ] - 16.06.2017

Multikunstnaren og den deprimerte kakerlakken
Martine Grande måtte ta nokre rundar med seg sjølv før ho torde å debutere med ei barnebok om depresjon.
[ Les meir ] - 07.06.2017

Tips frå Nynorskbok.no

Lars Mæhle: Den stille flokken
Den stille flokken er den tredje krimboka i serien der psykolog og kampsportsutøvar Ina Grieg er hovudperson, men ein kan godt lese denne romanen uavhengig av dei to andre.
[ Les meir ] - 19.06.2017

Katrine Sele: Jølster hotell. Historier frå eit asylmottak
Dei reiste ifrå liva sine. Dei reiste ifrå mødrer og fedrar, ektefellar, kjærastar, barn. Ikkje alle visste om dei ville sjå sine kjære att. Dei reiste ifrå eit hus i Daraa, eit hus i Aleppo, farens villa i Raqqa, ei stråhytte på landsbygda nær Jijiga, ei leiligheit delt med broren i Damaskus, moras hus i Khartoum. Ei tid var dei alle på asylmottaket i gamle Jølster hotell: Bassel, Hayat, Malik, Milka, Moayad, Najma, Shaban, Tblets og Yamen. Detter er historia deira.
[ Les meir ] - 16.06.2017

Ingunn Røyset: Brevet frå krigen
Brevet frå krigen er ei bok om korleis det er å vekse opp under andre verdskrig, og om livet i Noreg og viktige hendingar i krigsåra. Boka er røtt i opplevingane til Jorun E. Waage som var 12 år då tyske soldatar tok over Noreg den 9. april 1940. Forteljingane er baserte på samtalar med Jorun, hennar private brev og bilete, samt ei innhaldsrik samling av historiske kjelder og biletmateriale.
[ Les meir ] - 15.06.2017

Barnehage
– ressursar for barnehagetilsette

Barnetrinnet
– ressursar for lærarar i barneskulen

Ungdomstrinnet
– ressursar for lærarar i ungdomsskulen

Vidaregåande
– ressursar for lærarar i vgs.

Lesegledarar
Nynorske lesegledarar for skular og barnehagar i Sogn og Fjordane.

Nettverk

NOLES – eit nettverk for høgskulane og universiteta som underviser i lese- og skriveopplæring

Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga – eit nettverk for å sikre nynorskkompetansen til komande lærarar

Nettverk for nynorsk i vidaregåande opplæring – eit forum for norsklærarar

ISSUU Følg Nynorsksenteret på Twitter Soundcloud Videoar frå Nynorsksenteret

Facebook

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)