Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

 

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa og barnehagen.

Ny runde med Tid for ti
Sjuandeklassingar over heile landet får tilbod om antologien Tid for ti, med utdrag frå ti nynorske ungdomsbøker. No kan du melde deg på Tid for ti for 2018. Påmeldingsfrist er 6. november.
Les meir [21.09.2017]
Måltidet som pedagogisk arena
Nynorsksenteret har samarbeidd med åtte andre nasjonale senter om å lage eit hefte om korleis ulike fagområde kan integrerast i måltidet i barnehagen. Du finn heftet på sida vår med matvers.
Les meir [20.09.2017]
Klart vi les! Nynorsk barnebokturné
I veke 43 i haust er det tid for Klart vi les! i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Denne gongen har vi med oss forfattar og illustratør Anna R. Folkestad.
Les meir [27.08.2017]
Ekstra tjukt nummer av bladet
I det nye nummeret av bladet Nynorskopplæring kan de lese om den nye rammeplanen, skrivestartarar, Skam, djupare læring med fagstoff på nynorsk og mykje meir.
Les meir [16.08.2017]
 

Nytt frå bloggen

Kort og ofte framfor langt og sjeldan
Vil du at elevane dine skal bli betre i nynorsk sidemål? Treng skolen din ein plan for sidemålsopplæringa og meir samarbeid? Desse spørsmåla er det lett å svare ja på. Ei god sidemålsopplæring er sjølvsagt meir utfordrande å få til i praksis.
[ Les meir ] - 15.09.2017

– Alt startar med forteljinga
Alt startar med det munnlege. Eg fortalde før eg kunne skrive.
[ Les meir ] - 01.09.2017

Nynorsk i ny rammeplan
I den nye rammeplanen for barnehagen er arbeid med språk sentralt. Barna skal få delta i eit stimulerande språkmiljø og i aktivitetar som fremjar kommunikasjon og ei heilheitleg språkutvikling.
[ Les meir ] - 25.08.2017

Tips frå Nynorskbok.no

Erna Osland og Sigbjørn Lilleeng: Bestem deg, Tony T, bestem deg!
Tony kjem i eit dilemma. Han veit med seg sjølv kva som vil vere det rette å gjere, men han veit også at farfar og Silja tenker motsett. Kva omsyn skal vege tyngst? Ein god, spennande og lettlesen roman som vekslar mellom rein tekst, illustrert tekst og teikneserie.
[ Les meir ] - 21.09.2017

Vegard Markhus: Ei kjedeleg bok
Ei kjedeleg bok kan seiast å vere ei bok litt utanom det vanlege. Det første lesaren møter, er forteljaren som kjem med ei åtvaring: Ikkje les dette! Det er ei kjedeleg bok. Eg skulle ønskje eg var i ei anna bok.
[ Les meir ] - 19.09.2017

Brynjulf Jung Tjønn: Alt det lyse og alt det mørke
Alt det lyse og alt det mørke er ein roman om det vanskelege livet, det vanskelege språket og den vanskelege nærleiken
[ Les meir ] - 01.09.2017

Barnehage
– ressursar for barnehagetilsette

Barnetrinnet
– ressursar for lærarar i barneskulen

Ungdomstrinnet
– ressursar for lærarar i ungdomsskulen

Vidaregåande
– ressursar for lærarar i vgs.

Lesegledarar
Nynorske lesegledarar for skular og barnehagar i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland.

Nettverk

NOLES – eit nettverk for høgskulane og universiteta som underviser i lese- og skriveopplæring

Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga – eit nettverk for å sikre nynorskkompetansen til komande lærarar

Nettverk for nynorsk i vidaregåande opplæring – eit forum for norsklærarar

ISSUU Følg Nynorsksenteret på Twitter Soundcloud Videoar frå Nynorsksenteret

Facebook

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)