Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

 

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa og barnehagen.

Nytt undervisningsopplegg
Med utgangspunkt i bøkene til Aina Basso ser vi på korleis ein kan jobbe med ein litterær tekst munnleg i klasserommet, og deretter som utgangspunkt for skriveoppgåver.
Les meir [27.04.2017]
Klart vi les! Nynorsk barnebokturné
I veke 43 i haust er det tid for Klart vi les! i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Denne gongen har vi med oss forfattar og illustratør Anna R. Folkestad.
Les meir [27.04.2017]
Nye seriar på teikneseriesidene våre
No har det kome to nye nynorske teikneseriar på ressurssidene våre: stripeserien Dunce av Jens K. Styve og den to sider lange Superheltar av Kristoffer Lindseth.
Les meir [26.04.2017]
Rim-og-regle-konkurranse!
Brukar du nynorske rim og regler i barnehagen, heime eller på skulen? Nynorsksenteret ønskjer å samle mange gode rim og regler på nettsida vår, og oppfordrar deg til å sende inn bidrag.
Les meir [03.04.2017]
 

Nytt frå bloggen

Nynorskundervising i bokmålsland – fem råd
Å læra bokmålsbrukarar nynorsk er ein kunst, slik all undervising er kunst: Det krev kunnskap og øving, prøving og feiling. Likevel er det ikkje til å koma frå at nynorskundervisinga vert rekna som ei særskilt krevjande kunstart som ofte tek motet frå folk. Finst det nokon veg ut or uføret?
[ Les meir ] - 19.05.2017

Korleis kan musikk vere utgangspunkt for undervisningsopplegg til serien Skam?
Ungdom er veldig opptatte av musikk, og derfor er det ofte takknemleg å bruke musikk i undervisningsopplegg.
[ Les meir ] - 12.05.2017

Dei som opnar boka for borna
Du høyrer sjeldan om dei. Du ser dei heller ikkje så ofte. Men dei er der ute – i kvar ein einaste krik og krok i dette langstrekte landet. Kvar dag jobbar dei utrøytteleg for at barn og ungdom skal bli glade i å lese. Eg snakkar sjølvsagt om dei verkelege heltane – bibliotekarane og lærarane.
[ Les meir ] - 05.05.2017

Tips frå Nynorskbok.no

Astrid Sverresdotter Dypvik: Berlinhistorier. Kald krig i den delte byen
I den nye boka til Astrid Sverresdotter Dypvik får vi nye historier om livet i DDR, men denne gongen er det enkeltskjebnar i Berlin ho skriv om.
[ Les meir ] - 05.05.2017

Pia Strømstad og Flu Hartberg: Do
Å bæsje er noko alle gjer. Far din, mor di, kongen og dronninga, til og med kjendisar! Men sjølv om alle gjer det, er det noko mange av oss tykkjer er pinleg å innrømme.
[ Les meir ] - 04.05.2017

Stina L. Ørdal: Dagen utanfor
Dagen utanfor tek opp vanskelege tema på eit poetisk vis utan å verte for sentimental.
[ Les meir ] - 04.05.2017

Barnehage
– ressursar for barnehagetilsette

Barnetrinnet
– ressursar for lærarar i barneskulen

Ungdomstrinnet
– ressursar for lærarar i ungdomsskulen

Vidaregåande
– ressursar for lærarar i vgs.

Lesegledarar
Nynorske lesegledarar for skular og barnehagar i Sogn og Fjordane.

Nettverk

NOLES – eit nettverk for høgskulane og universiteta som underviser i lese- og skriveopplæring

Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga – eit nettverk for å sikre nynorskkompetansen til komande lærarar

Nettverk for nynorsk i vidaregåande opplæring – eit forum for norsklærarar

ISSUU Følg Nynorsksenteret på Twitter Soundcloud Videoar frå Nynorsksenteret

Facebook

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)