drupal hit counter
Du er her: Nynorsksenteret > Berte og Iver > Aktivering av javascript

AKTIVERING AV JAVASCRIPT


OBS! Du har ikkje aktivert javascript i nettlesaren!

Berte og Iver-sidene må ha javascript aktivert for å fungere.

Gjennomfør desse enkle stega for å gå vidare:

STEG 1

Aktivere javascript *

STEG 2

Opne Berte og Iver-sidene på nytt.

* Rettleiing for korleis du gjer dette for dei vanlegaste nettlesarane finn du på Google sine hjelpesider. Dersom du ikkje finn hjelp for din aktuelle nettlesar på denne sida - bruk hjelperessursane for din aktuelle nettlesar (desse finn du vanlegvis som eige menyelement øvst i nettlesarvindauget).