Birgitte Fondevik og Hilde Osdal

Nynorsk grammatikk for minoritetsspråklege

Forklaringar med arbeidsoppgåver – 2. utgåve 2012

DEL 1 ORDKLASSER

DEL 2 SETNINGAR

Informasjon til brukarane

Heile grammatikken som eitt dokument | fasit

 
Vil du ha grammatikken i papirutgåve?

For dei som ikkje vil skrive ut grammatikken sjølv, er det mogleg å få kjøpt ei papirutgåve for 250,– frå Fantastiske Osberget (porto kjem i tillegg). Send e-post til post@osberget.no eller ring 70 00 90 90 dersom du er interessert.

© Birgitte Fondevik og Hilde Osdal, Høgskulen i Volda, 2. utgåve 2012 (justert etter dei nye rettskrivingsreforma for nynorsk frå 2012).
Laga med stønad frå Nynorsksenteret.