Nynorsksenteret: barnehage

 

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa og barnehagen.

Plakat: Åtte innspel for ei nynorsk språkstimulering

Film: Avis i barnehagen – lag avis med utgangspunkt i biletbøker

Boktips

Vegard Markhus: Ei kjedeleg bok
Ei kjedeleg bok kan seiast å vere ei bok litt utanom det vanlege. Det første lesaren møter, er forteljaren som kjem med ei åtvaring: Ikkje les dette! Det er ei kjedeleg bok. Eg skulle ønskje eg var i ei anna bok.
[ Les meir ] - 19.09.2017

Aktivitetssider: Berte og Iver
– språkstimulerande spel og moro

Bok og film: Bokstavsommaren
– bokstavforteljingar frå havet

Nytt frå Pirion

Ny rammeplan: Barnehagane får siste ordet
26.04.2017
Korleis kan ein trøyste nokon som har mista ein far?
01.02.2017
Jakob og Neikob på Det Norske Teatret
06.01.2017

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)