Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

Ungdomstrinn /

Å utforske språket

Av Ingrid Slettevoll og Gudrun Kløve Juuhl

Vi har teke del i nokre norsktimar i to ulike klasserom på ungdomstrinnet der vi ønskte å sjå korleis ein kunne få elevane merksame på språket i tekstane dei skreiv. Eit overordna mål var å vere med på å skape ein klasseromskultur der ein snakkar om språk.

Praksiseksempla frå  klasserom A og B bygger på erfaringar frå dette skriveprosjektet.

Føremål med opplegget

Praksiseksempel

Praksiseksempel A – klasse med nynorsk som hovudmål
Praksiseksempel B – klasse med både nynorsk og bokmål som hovudmål

Andre ressursar

Utforskande samtalar om språk (lærarressurs med teikneseriar)
Kjøtfri middag – å dekonstruera modelltekst

Kompetansemål i norsk etter 10. årstrinn

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 

 

Oppdatert av  Arild Torvund Olsen 18.12.2015

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)