Nynorsksenteret: vidaregåande

 
Vidaregåande / Skriftleg / Kreative sjangrar /

Skriving av kreative sjangrar

Kreativ skriving kan vere ein måte å jobbe med den eldre litteraturhistoria på. Gjennom å skrive korte tekstar kan elevane lære om tidlegare tekstkulturar, og den litteraturhistoriske perioden kan verke mindre teoretisk når ein får ei meir praktisk vinkling i innlæringsprosessen.

RenessansenRenessansen
Fleire av dei eldre klassiske forfattarskapa er omsette til nynorsk, og frå renessansen er det sjølvsagt naturleg å bruke Shakespeare-gjendiktingane.

 

BarokkenBarokken
Barokktekstar kan nyttast som utgangspunkt for arbeid med alt frå bursdagssongar og skrekknoveller til jobbsøknader.

 

OpplysningstidaOpplysningstida
Kunnskap, opplysning og refleksjon vert tematiserte i ulike oppgåver som hentar inspirasjon frå opplysningstida.

 

RomantikkenRomantikken
Oppgåver med utgangspunkt i romantikken.

 

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)