Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

Forsking og utvikling / FoU-rapportar /

Forsøk med 1 eller 2 karakterar

Forsøket med ein eller to karakterar i norskfaget vart initiert av Kunnskapsdepartementet våren 2013, og Utdanningsdirektoratet følgde opp med å invitere vidaregåande og ungdomsskular til å søkje om å få vere med. Nynorsksenteret og Skrivesenteret har samarbeidd om å følgje opp 20 vidaregåandeskular som har delteke i forsøket gjennom fire arbeidsseminar. Denne rapporten gir eit oversyn over kva desse samlingane har innehalde. I tilleggir han eit djupare dykk inn i korleis nokre av skulane har endra praksis etter å ha delteke i forsøksordninga. 

Rapport 1-2015:

 «Forsøk med ein eller to karakterar i norskfaget på vidaregåande trinn»

NB! I tråd med intensjonen frå Kunnskapsdepartementet blir forsøket granska av NIFU, som leverer sin rapport våren 2017. Denne rapporten er ikkje ein del av denne forskinga.

Les meir

 Invitasjon til konferanse om karakterforsøket, 11.11.2015 (Udir)
 Svarbrev om forlenging av forsøket, 25.06.2015
(KD)
 Notat om forlenging av forsøket, 11.05.2015 (Nynorsksenteret og Skrivesenteret)

 Samarbeidspartnarane til Nynorsksenteret (Intern lenke)
 Forsøksordning med ein eller to karakterar i norsk (Udir)
 Vurdering for læring (Udir)

Samlingar i regi av Nynorsksenteret og Skrivesenteret

  1. samling. 2.-3. desember, 2013 (Skrivesenteret)
  2. samling. 31.mars - 1. april, 2014 (Nynorsksenteret)
  3. samling. 3.-4. november, 2014 (Nynorsksenteret og Skrivesenteret)
  4. samling. 9.-10. april, 2015 (Nynorsksenteret og Skrivesenteret)

 

 

 

Oppdatert av Hjalmar Eiksund 17.12.2015

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)