Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

 

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa og barnehagen.

Klart vi les!
I år er det femte gong Klart vi les! Nynorsk barnebokturné vert arrangert. I år er turnéen utvida med ei ekstra veke, slik at både Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal får vere med.
Les meir [19.10.2016]
Sidemål på mellomsteget
Nynorsksenteret har laga ein språkløypepakke med konkrete tips til korleis de kan arbeide med nynorsk som sidemål på mellomsteget.
Les meir [16.09.2016]
Haustnummeret av bladet
I det nye nummeret av Nynorskopplæring kan du lese om skulestartfest i biblioteket, fem tips til nynorskundervising i vidaregåande skule og mykje meir.
Les meir [07.09.2016]
Bokstavsommaren
På oppdrag frå Nynorsksenteret og Lesesenteret har Erna Osland skrive Bokstavsommaren, ei samling tekstar som kombinerer utforsking av fjøra med utforsking av bokstavane.
Les meir [13.03.2016]
Nytt nummer av bladet
I det nye nummeret av bladet vårt kan du mellom anna lese om nynorske lesefrø, korleis ta vare på nynorskelevane og storsatsinga Språkløyper.
Les meir [04.02.2016]
Å utforske språket
No har me publisert eit nytt praksiseksempel med vekt på å sjå korleis ein kan få elevane merksame på språket i tekstane dei skriv, og på å skape ein klasseromskultur der ein snakkar om språk.
Les meir [04.01.2016]
Utforskande samtalar om språk
Gode språksamtalar i klasserommet fremjar læring. I desse nye teikneseriane viser me døme på korleis du som lærar kan få til utforskande samtalar om språklege fenomen på nynorsk.
Les meir [08.12.2015]

Barnehage
– ressursar for barnehagetilsette

Barnetrinnet
– ressursar for lærarar i barneskulen

Ungdomstrinnet
– ressursar for lærarar i ungdomsskulen

Vidaregåande
– ressursar for lærarar i vgs.

Blogginnlegg

Då nynorsken blei meir enn blånande fjell og djupe dalar
Det var i bil gjennom Ørsta eg såg det først, butikkskilta med «kveldsope» og «laurdagsope», og det hang plakatar med «sal» i vindauga. Undervisninga var sjølvsagt ikkje på nynorsk, forelesarane snakka dialekta si, men alt vi fekk utdelt, det som føregjekk på tavla – alt var på nynorsk. Det var her eg fekk oppvakninga mi, eg såg at nynorsken ikkje var eit høgverdig «litteraturspråk» som eigna seg best til dikt og panegyriske naturskildringar, det var eit bruksspråk.
[ Les meir ] - 21.10.2016

Boktips frå Nynorskbok.no:

Mats Wänblad: Slik funkar det! Heime og rundt omkring
Er du ein av dei som lurer på korleis eit trådlaust nettverk fungerer, korleis ei induksjonskokeplate vert varm, eller korleis ein oppbevarte mat før frysaren fanst?
[ Les meir ] - 20.10.2016

Lesegledarar
Nynorske lesegledarar for skular og barnehagar i Sogn og Fjordane.

Ungdomstrinn i utvikling
Ei nasjonal satsing på lokalt utviklingsarbeid i klasseleiing, rekning, lesing og skriving.

NOLES
Eit nettverk for alle høgskulane og universiteta i Noreg som underviser i lese- og skriveopplæring.

Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga
Eit nettverk for å sikre nynorskkompetansen til komande lærarar.

ISSUU Følg Nynorsksenteret på Twitter WIMP Soundcloud

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)