Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

 

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa og barnehagen.

Nynorske lesegledarar klare for oppdrag!
Førre veke var åtte engasjerte lesegledarar samla for eit avsluttande arbeidsseminar på Ciderhuset i Balestrand. Denne dagen fekk dei prøve seg som lesegledarar for eit lydhøyrt publikum.
Les meir [18.06.2015]
Nynorskkonferansen 2015
Nynorsksenteret inviterer lærarar på alle klassesteg, barnehagelærarar, skuleleiarar, oppvekstsjefar, lærarutdannarar og andre interesserte til Nynorskkonferansen i Bergen 21.–22. oktober.
Les meir [13.06.2015]
Nytt nummer av Nynorskopplæring
Skriftsamfunnet er fullt av overgangar, frå alfabetleik i barne­hagen til fagleg presise­ drøftingar i samfunnsfag på vidaregåande. «Nynorsk i overgangane» er temaet Nynorskopplæring nr. 24.
Les meir [05.06.2015]
Bordvers
No har me publisert ei lita samling med religionsnøytrale bordvers på nynorsk – både nyskrivne vers og vers attdikta frå andre språk. Alle versa er illustrerte.
Les meir [11.05.2015]
Bokstavsommaren
På oppdrag frå Nynorsksenteret og Lesesenteret har Erna Osland skrive Bokstavsommaren, ei samling tekstar som kombinerer utforsking av fjøra med utforsking av bokstavane.
Les meir [13.04.2015]

Barnehage
– ressursar for barnehagetilsette

Barnetrinnet
– ressursar for lærarar i barneskulen

Ungdomstrinnet
– ressursar for lærarar i ungdomsskulen

Vidaregåande
– ressursar for lærarar i vgs.

Boktips frå Nynorskbok.no:

Terje Sander: Daudmannaland
Daudmannaland skildrar ei dystopisk framtidsverd der himmelen er svart, klasseskilja er store og der giftstormar herjar med jamne mellomrom.
[ Les meir ] - 06.07.2015

Ungdomstrinn i utvikling
Ei nasjonal satsing på lokalt utviklingsarbeid i klasseleiing, rekning, lesing og skriving.

NOLES
Eit nettverk for alle høgskulane og universiteta i Noreg som underviser i lese- og skriveopplæring.

ISSUU Følg Nynorsksenteret på Twitter WIMP Soundcloud

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)