Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

Om senteret / Lærarutdanning /

Mandat for Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga

Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga er eit frittståande nettverk som har som mål å fremme likeverd for nynorsk i universitets- og høgskolesektoren gjennom samarbeid mellom lærarutdanningsinstitusjonane i heile Noreg. Alle studiestader som tilbyr lærarutdanning er inviterte og kan delta med to personar kvar. Nynorsksenteret er administrativt ansvarleg for nettverket. Første møte i nettverket var i oktober 2015, og vi skal møtast ein gong kvart semester.

Nettverket skal arbeide med:

 

 

Oppdatert av  Arild Torvund Olsen 09.01.2017

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)