Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

Om senteret / Nyhende /

Nyhendearkiv

Nynorsk på 1-2-3
Det populære heftet Nynorsk på 1-2-3 kjem no i utvida utgåve. Send eit e-brev til ror@hivolda.no dersom du vil førehandstinga eit gratis klassesett.
Les meir [04.04.2014]
Nytt nummer av bladet
Nynorskopplæring nr. 20 handlar om læringsfremjande respons. Les bladet på bladsida vår.
Les meir [19.02.2014]
Å eksperimentere med skriving på sidemålet
Utdanningsdirektoratet har publisert faglege rettleiingar til den nye læreplanrevisjonen. Ei av desse viser korleis ein kan eksperimentere med skriving på sidemålet på 5.-7. trinn.
Les meir [09.12.2013]
«Mange vegar til målet»
Sluttrapporten etter Tiltaksplanen 2009-2013 «Mange vegar til målet», er no offentleg tilgjengeleg for alle interesserte. Han tek føre seg alternative måtar ein som lærar kan drive nynorskopplæring.
Les meir [29.10.2013]
Eit tydelegare sidemål for grunnskulen
Språklæring tek tid – ofte fleire år. Den nye læreplanen tydeleggjer korleis ein skal undervise i sidemål tidleg, og tek dermed på alvor at opplæringa i både bokmål og nynorsk er læring av to nære, men likevel ulike skriftspråk.
Les meir [03.10.2013]
Nynorsk barnebokveke 21.-23. oktober
Forfattar Erna Osland og formidlar Janne Karin Støylen frå Nynorsksenteret besøker bibliotek i Møre og Romsdal.
Les meir [19.09.2013]
Konferanse: Norskfaget i endring?
Den 23. og 24. september inviterte Utdanningsforbundet, Språkrådet og Nynorsksenteret til konferansen "Norskfaget i endring?" i høve revidert læreplan, Aasen-jubileum, Språkår og stemmerettsjubileum. Her finn du presentasjonane frå konferansen!
Les meir [14.08.2013]
Barnehagekonferanse: Barn av vår tid
Vil du vite meir om korleis barn av vår tid lærer og kva som påverkar
læringsprosessane? Utdanningsdirektoratet og dei nasjonale sentera inviterer til konferanse 9. september.
Les meir [21.06.2013]
Nynorsk som fagspråk
Språk lærer ein best ved å ta det i bruk i ulike samanhengar. Kva med å lære nynorsk som sidemål ved å bruke det i andre fag enn norsk? Dette er utgangspunktet for eit utviklingsprosjekt ved Stavanger katedralskole.
Les meir [20.06.2013]
Brett ei bok
Forfattaren Erna Osland har laga ei samling med små forteljingar. Tekstane ligg ute som brettebøker, slik at borna kan skriva ut ark og sjølve bretta dei til bøker.
Les meir [18.06.2013]
Klart eg les!
I Nynorskopplæring nummer 18 kan de møta forfattarane Erna Osland, Terje Torkildsen, Anna R. Folkestad, Bjørn Sortland og Bente Bratlund.
Les meir [07.05.2013]
Ny film: Med nynorsk inn i faget
Det er ei utfordring at mange elevar med bokmål som opplæringsmål møter lite nynorsk i kvardagen. Ei løysing på denne utfordringa er å ha nynorske lærebøker i andre fag enn norsk.
Les meir [21.03.2013]
Tidleg start
Barn er nysgjerrige på språk, og gjennom å snakke om, leike med og prøve ut nye språkvariantar utviklar dei både språkkompetanse og språkleg medvit. I denne samanhengen er arbeidet med dei to norske målformene ein ressurs.
Les meir [04.02.2013]
Tospråk og danning
På konferansesida ligg no innlegga frå konferansen «Tospråk og danning» som både tekst og video. Heftet med innlegga går snart ut til alle som abonnerer på bladet Nynorskopplæring.
Les meir [15.01.2013]
Bibliotek i skule og barnehage
No er det nye nummeret av bladet vårt ferdig. I dette nummeret, som har temaet bibliotek i skule og barnehage, kan de lesa om bokbad i barnehagen, skulebibliotekutvikling og å integrera skulebiblioteket i den daglege undervisninga.
Les meir [20.11.2012]
Nyskriven song om vekedagane
Nynorsksenteret lanserer no ein song om alle dagane i veka. Teksten er skriven av Hilde Myklebust, Martine Grande har illustrert, og Heidi Marie Vestrheim har laga og spelt inn melodien.
Les meir [12.10.2012]
Nynorskkonferansen 2012
25.–26. oktober skipar Nynorsksenteret og Språkrådet til konferansen Tospråk og danning – revisjonen av norsklæreplanen i eit fleirspråkperspektiv.
Les meir [10.08.2012]
Nytt nummer av bladet
No er det nye nummeret av bladet vårt ferdig. I dette nummeret, som har temaet sidemål, kan de lesa om nynorskopplæring ved hjelp av høgtlesing, kjemi, musikalar, lesestunder og mykje anna.
Les meir [18.06.2012]
Aktivitetsark
På vevsidene «Nynorsk for dei minste» finn du no mange nye aktivitetsark med rim, biletlotto og fargelegging. Motiva er henta frå forteljingane om Berte og Iver.
Les meir [24.05.2012]
Frå Oslo til Vesaas
I desember 2011 viste Elvebakken videregående skole utstillinga «Frå Oslo til Vesaas» på Litteraturhuset i Oslo. Elevar, foreldre og andre interesserte fekk sjå det endelege resultatet av eit stort tverrfagleg prosjekt der 90 elevar ved vg3 mediefag hadde tolka Fuglane av Tarjei Vesaas.
Les meir [19.03.2012]
Nytt nummer av bladet vårt
No er det nye nummeret av bladet vårt ferdig. I dette nummeret, som har temaet skriving, kan de lesa om tidleg start, fagskriving, språkleg tryggleik og mykje anna.
Les meir [15.02.2012]
Tidleg start med nynorsk når bokmål er hovudmålet
Barn er nysgjerrige, og ved å snakke om, leike med og prøve ut nye språkvariantar utviklar dei språkkompetansen.
Les meir [26.01.2012]
Leiarskifte ved Nynorsksenteret
Torgeir Dimmen (54) er tilsett som ny leiar frå 1. januar 2012. Han kjem frå ei undervisningsstilling ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda, og har tidlegare også undervist i nordisk og mediefag ved lærarutdanninga. Han har også vore informasjonsleiar ved Ivar Aasen-tunet i Ørsta.
Les meir [04.01.2012]
Berte og Iver: Aktivitetssider for born
No lanserer Nynorsksenteret nettstaden Berte og Iver, ei storsatsing på nynorsk språkstimulering for born. Nettsidene inneheld spel, filmar og aktivitetar for dei eldste i barnehagen og dei yngste i barneskulen.
Les meir [14.11.2011]
Berte og Iver og månen
Berte og Iver finn på mykje rart i lag. Og så har dei ein løyndom: Dei kan reisa kvar dei vil. Denne hausten har alle barnehagane i landet fått kvart sitt eksemplar av forteljinga Berte og Iver og månen. De kan lesa forteljinga på Nynorsk for dei minste-sidene.
Les meir [28.10.2011]
Nynorskopplæring nr. 12
No har nummer 12 av bladet Nynorskopplæring kome ut. I dette nummeret, som har temaet grammatikkopplæring, kan du lesa om alt frå omgrepslæring i barnebøker til bruk av brotsmannskvad i grammatikkopplæringa i den vidaregåande skulen.
Les meir [04.10.2011]
Undervisningsfilm: Fagskriving i grunnskulen
Korleis ser du ut når du søv? Søv du lett eller tungt, på magen eller på ryggen? Utforsking av eige søvnmønster var ei av fleire oppgåver som stod på timeplanen då elevane ved Dingemoen skule i Fjaler kommune fekk besøk av dokkeskodespelar Adele Duus og forfattar Erna Osland.
Les meir [28.06.2011]
Flekkmonsteret som animert film
Nynorsk for dei minste-sidene kan du no sjå filmen Flekkmonsteret bygger harefelle. Animatøren Martine Grande har kombinert lydboka om Flekkmonsteret, illustrasjonane til Per Dybvig og små animasjonar ho har laga sjølv. Resultatet ligg ein stad mellom biletforteljing og animasjonsfilm.
Les meir [26.05.2011]
 

 

Oppdatert av  Arild Torvund Olsen 10.12.2012

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: nynorsksenteret@hivolda.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)