Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

Om senteret / Nyhende /

Nyhendearkiv

Egget – heilskapleg læring i barnehagen
Dei nasjonale sentera har laga film om heilskapleg læring i barnehagen. Filmane viser korleis noko så enkelt som eit egg kan stimulere til mange ulike typar opplevingar og læring.
Les meir [25.02.2015]
Praksiseksempel for ungdomsskulen
Som ein del av satsinga Ungdomstrinn i utvikling har Nynorsksenteret vore med på å utvikle læringsressursar for lærarar på ungdomstrinnet om å lese og skrive nynorsk i ulike fag.
Les meir [16.02.2015]
Ikkje gløym nynorskelevane!
Kva språkrettar har nynorskelevane? Utdanningsdirektoratet har no laga eit oversyn for skuleverket.
Les meir [13.02.2015]
Nytt nummer av bladet
I Nynorskopplæring 23 kan du lese om bokstavfiske i fjøra, sidemål på mellomsteget, norskeksamen og mykje meir.
Les meir [04.02.2015]
Plakat om nynorsk språkstimulering
Ingeborg Mjør si liste med åtte innspel til korleis du kan gje borna nynorsk språkstimulering i barnehagen, finst no som ein fint illustrert plakat.
Les meir [17.12.2014]
Klart vi les!
Me har laga eit nytt hefte med boktips og forfattarintervju. Her kan du lesa om spenningsbøker, teikneseriar, fotballbøker, fantastisk litteratur, hestebøker og faktabøker på nynorsk.
Les meir [08.10.2014]
Nytt nummer av bladet
«Snakk om språk!» er temaet for det nye nummeret av bladet. Her kan de mellom anna lesa om språksamtalar i barnehagen og om komparativt språkarbeid med utgangspunkt i Grunnlova.
Les meir [26.09.2014]
Musikalsk skulestart
Mange liker å byrja skuleåret med ein song. På musikksidene våre finn du spelelister og andre musikktips.
Les meir [11.08.2014]
Doktorgrad om skriving
Gudrun Kløve Juuhl ved Nynorsksenteret disputerte 13. juni for doktorgraden ved Universitetet i Oslo. Ho har forska på fritids- og skuleskrivinga til ei gruppe ungdomar.
Les meir [19.06.2014]
Nytt nummer av bladet
Nynorskopplæring nr. 21 handlar om utviklingsarbeid i skular og barnehagar. Les bladet på bladsida vår.
Les meir [20.05.2014]
Prosjektmidlar: Tidleg start
Nynorsksenteret lyser ut midlar til skular som vil arbeida med nynorskopplæring på mellomsteget for elevar med bokmål som hovudmål.
Les meir [14.05.2014]
Språkhistoria på 11 minutt
Magritt Jarlsdotter Grimstad bruker å dramatisera språkhistoria for elevane sine. Sjå korleis ho gjer det i filmen «Språkhistoria på 11 minutt».
Les meir [10.05.2014]
Nyheitssending – munnleg formidling
Me har utvikla eit nytt opplegg til Udir-rettleiinga til norsklæreplanen for ungdomssteget. Her skal elevane lytta til, analysera, skriva manus til og framføra ei nyheitssending sjølve.
Les meir [30.04.2014]
Nynorsk på 1-2-3
Det populære heftet Nynorsk på 1-2-3 kjem no i utvida utgåve. Send eit e-brev til ror@hivolda.no dersom du vil førehandstinga eit gratis klassesett.
Les meir [04.04.2014]
Nytt nummer av bladet
Nynorskopplæring nr. 20 handlar om læringsfremjande respons. Les bladet på bladsida vår.
Les meir [19.02.2014]
Å eksperimentere med skriving på sidemålet
Utdanningsdirektoratet har publisert faglege rettleiingar til den nye læreplanrevisjonen. Ei av desse viser korleis ein kan eksperimentere med skriving på sidemålet på 5.-7. trinn.
Les meir [09.12.2013]
«Mange vegar til målet»
Sluttrapporten etter Tiltaksplanen 2009-2013 «Mange vegar til målet», er no offentleg tilgjengeleg for alle interesserte. Han tek føre seg alternative måtar ein som lærar kan drive nynorskopplæring.
Les meir [29.10.2013]
Eit tydelegare sidemål for grunnskulen
Språklæring tek tid – ofte fleire år. Den nye læreplanen tydeleggjer korleis ein skal undervise i sidemål tidleg, og tek dermed på alvor at opplæringa i både bokmål og nynorsk er læring av to nære, men likevel ulike skriftspråk.
Les meir [03.10.2013]
Nynorsk barnebokveke 21.-23. oktober
Forfattar Erna Osland og formidlar Janne Karin Støylen frå Nynorsksenteret besøker bibliotek i Møre og Romsdal.
Les meir [19.09.2013]
Konferanse: Norskfaget i endring?
Den 23. og 24. september inviterte Utdanningsforbundet, Språkrådet og Nynorsksenteret til konferansen "Norskfaget i endring?" i høve revidert læreplan, Aasen-jubileum, Språkår og stemmerettsjubileum. Her finn du presentasjonane frå konferansen!
Les meir [14.08.2013]
Barnehagekonferanse: Barn av vår tid
Vil du vite meir om korleis barn av vår tid lærer og kva som påverkar
læringsprosessane? Utdanningsdirektoratet og dei nasjonale sentera inviterer til konferanse 9. september.
Les meir [21.06.2013]
Nynorsk som fagspråk
Språk lærer ein best ved å ta det i bruk i ulike samanhengar. Kva med å lære nynorsk som sidemål ved å bruke det i andre fag enn norsk? Dette er utgangspunktet for eit utviklingsprosjekt ved Stavanger katedralskole.
Les meir [20.06.2013]
Brett ei bok
Forfattaren Erna Osland har laga ei samling med små forteljingar. Tekstane ligg ute som brettebøker, slik at borna kan skriva ut ark og sjølve bretta dei til bøker.
Les meir [18.06.2013]
Klart eg les!
I Nynorskopplæring nummer 18 kan de møta forfattarane Erna Osland, Terje Torkildsen, Anna R. Folkestad, Bjørn Sortland og Bente Bratlund.
Les meir [07.05.2013]
Ny film: Med nynorsk inn i faget
Det er ei utfordring at mange elevar med bokmål som opplæringsmål møter lite nynorsk i kvardagen. Ei løysing på denne utfordringa er å ha nynorske lærebøker i andre fag enn norsk.
Les meir [21.03.2013]
Tidleg start
Barn er nysgjerrige på språk, og gjennom å snakke om, leike med og prøve ut nye språkvariantar utviklar dei både språkkompetanse og språkleg medvit. I denne samanhengen er arbeidet med dei to norske målformene ein ressurs.
Les meir [04.02.2013]
Tospråk og danning
På konferansesida ligg no innlegga frå konferansen «Tospråk og danning» som både tekst og video. Heftet med innlegga går snart ut til alle som abonnerer på bladet Nynorskopplæring.
Les meir [15.01.2013]
Bibliotek i skule og barnehage
No er det nye nummeret av bladet vårt ferdig. I dette nummeret, som har temaet bibliotek i skule og barnehage, kan de lesa om bokbad i barnehagen, skulebibliotekutvikling og å integrera skulebiblioteket i den daglege undervisninga.
Les meir [20.11.2012]
 

 

Oppdatert av  Arild Torvund Olsen 10.12.2012

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)