Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

Ressursbase for skulen / Fleirspråklege /

Nynorske læreverk for minoritetsspråklege

Språkverktøy for barnehagen

Nynorske læreverk for minoritetsspråklege i grunnskulen

1.–10. klasse:

1.–4. klasse:

5.–7. klasse:

8.–10. klasse:

Nynorske læreverk for minoritetsspråklege i vaksenopplæringa

For opplæring på spor 1:

For opplæring på spor 2 eller 3:

Nynorske læreverk i arbeidslivskunnskap, samfunnsfag, naturfag og matematikk

Anna materiell

Nynorske læreverk som ikkje lenger er i sal

Lettlesne bøker

www.boksok.no kan du lett søkje etter lettlesne bøker i ulike kategoriar.

Lista er laga av Birgitte Fondevik

 

 

Oppdatert av  Arild Torvund Olsen 28.08.2017

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)