Nynorsksenteret: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

På denne sida har Nynorsksenteret samla ressursar for barnehagen og barnesteget. Her finn du opplegg, tips, filmar, tekstar og mykje meir.

Visste du at …

På aktivitetssidene Berte og Iver kan borna utforske rom, spele spel, leike seg med språket, sjå animasjonsfilmar og mykje meir.

Boktips frå Nynorskbok.no

Helme Heine: Venner
Hanen Herman Hanekrone, grisen Svein Slafs og musa Mattis Musevik lever på ein gard i lag med mange andre dyr, men dei stikk seg i grunnen litt ut frå dei andre dyra
[ Les meir ] - 09.01.2015

Nytt frå Pirion

Reisa til dialektriket
06.02.2015
Mange dyr og mykje styr i barne-tv serie
29.01.2015
Feirar Prøysen
28.07.2014
 

 
Vevsida er laga av Nynorsksenteret.