Nynorsksenteret: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

På denne sida har Nynorsksenteret samla ressursar for barnehagen og barnesteget. Her finn du opplegg, tips, filmar, tekstar og mykje meir.

Visste du at …

På aktivitetssidene Berte og Iver kan borna utforske rom, spele spel, leike seg med språket, sjå animasjonsfilmar og mykje meir.

Boktips frå Nynorskbok.no

An-Magritt Lindtner: Smokkefeen Tutta
Smokkefeen Tutta er venninna til tannfeen. Ho er ein ekstra lang og tynn fe som likar smokkar, som er veldig god til å skaffe seg dei, og som har veldig, veldig mange.
[ Les meir ] - 22.04.2014

Nytt frå Pirion

Vil rekruttere menn til barnehagane
22.04.2014
Sekken med det rare i
13.02.2014
Barneprogram på litteraturhusa
17.01.2014
 

 
Vevsida er laga av Nynorsksenteret.