Nynorsksenteret: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

På denne sida har Nynorsksenteret samla ressursar for barnehagen og barnesteget. Her finn du opplegg, tips, filmar, tekstar og mykje meir.

Visste du at …

På aktivitetssidene Berte og Iver kan borna utforske rom, spele spel, leike seg med språket, sjå animasjonsfilmar og mykje meir.

Boktips frå Nynorskbok.no

Lene Kaaberbøl: Villheks – Fiendeblod
Villheks-serien er spanande bøker for mellomsteget og oppover. Medan utfordringane til Clara i den fyrste boka var å klara seg og verta ei ekte villheks, er det i dei seinare bøkene etter kvart større ting som står på spel.
[ Les meir ] - 09.07.2014

Nytt frå Pirion

Feirar Prøysen
28.07.2014
Les siste utgåve av Pirion i Fagbladet
29.08.2013
Stimulerer språket
18.06.2012
 

 
Vevsida er laga av Nynorsksenteret.