Nynorsksenteret: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

På denne sida har Nynorsksenteret samla ressursar for barnehagen og barnesteget. Her finn du opplegg, tips, filmar, tekstar og mykje meir.

Visste du at …

På aktivitetssidene Berte og Iver kan borna utforske rom, spele spel, leike seg med språket, sjå animasjonsfilmar og mykje meir.

Boktips frå Nynorskbok.no

Helge Torvund og Mari Kanstad Johnsen: The Sudden Cats
Alle kan starta garasjeband – og det gjer ikkje noko at morfar blir til ein katt.
[ Les meir ] - 14.10.2014

Nytt frå Pirion

Leselystseminar på Falturiltu
17.10.2014
Feirar Prøysen
28.07.2014
Les siste utgåve av Pirion i Fagbladet
29.08.2013
 

 
Vevsida er laga av Nynorsksenteret.