Nynorsksenteret: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

På denne sida har Nynorsksenteret samla ressursar for barnehagen og barnesteget. Her finn du opplegg, tips, filmar, tekstar og mykje meir.

Visste du at …

På aktivitetssidene Berte og Iver kan borna utforske rom, spele spel, leike seg med språket, sjå animasjonsfilmar og mykje meir.

Boktips frå Nynorskbok.no

Rune Belsvik: Verdas søtaste turist
Illustrert av Inger Lise Belsvik Bidger og Esmiluni elskar kvarandre framleis, og like høgt, i denne tredje forteljinga frå Bløygen kommune. Men Bidger har begynt å drøyme om noko meir. Han drøymer om å bli far. Det finst ikkje barn i Bløygen. Ingen veit korleis dei blir til. Så Bidger lyt gå til Bøttefanten i […]
[ Les meir ] - 02.11.2015

Nytt frå Pirion

Fantastisk opning på Falturiltu
02.11.2015
Premiere for born med mot
02.10.2015
Vil få born til å bry seg om klima
28.09.2015
 

 
Vevsida er laga av Nynorsksenteret.