Nynorsksenteret: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

På denne sida har Nynorsksenteret samla ressursar for barnehagen og barnesteget. Her finn du opplegg, tips, filmar, tekstar og mykje meir.

Visste du at …

På aktivitetssidene Berte og Iver kan borna utforske rom, spele spel, leike seg med språket, sjå animasjonsfilmar og mykje meir.

Boktips frå Nynorskbok.no

Lene Kaaberbøl: Skammarserien
Dina har arva skammarevna frå mor si, ei evne som gjer at ho, ved å sjå på folk, kan få dei til å skamma seg for og tilstå alt det galne dei har gjort.
[ Les meir ] - 04.05.2015

Nytt frå Pirion

Inspirerer til heilskapleg læring
05.05.2015
– Eittåringane er nøkkelen
09.04.2015
Fiskar bokstavar i barnehagen
07.04.2015
 

 
Vevsida er laga av Nynorsksenteret.