Nynorsksenteret: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

På denne sida har Nynorsksenteret samla ressursar for barnehagen og barnesteget. Her finn du opplegg, tips, filmar, tekstar og mykje meir.

Visste du at …

På aktivitetssidene Berte og Iver kan borna utforske rom, spele spel, leike seg med språket, sjå animasjonsfilmar og mykje meir.

Boktips frå Nynorskbok.no

Erna Osland: Når det regnar i Afrika
Dette er den nyaste og kanskje finaste av Erna Osland sine fagbøker for barn. Denne gongen handlar det om vêr og klimaendringar.
[ Les meir ] - 06.07.2015

Nytt frå Pirion

Inspirerer til heilskapleg læring
05.05.2015
– Eittåringane er nøkkelen
09.04.2015
Fiskar bokstavar i barnehagen
07.04.2015
 

 
Vevsida er laga av Nynorsksenteret.