Nynorsksenteret: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

På denne sida har Nynorsksenteret samla ressursar for barnehagen og barnesteget. Her finn du opplegg, tips, filmar, tekstar og mykje meir.

Visste du at …

På aktivitetssidene Berte og Iver kan borna utforske rom, spele spel, leike seg med språket, sjå animasjonsfilmar og mykje meir.

Boktips frå Nynorskbok.no

Nikolai Astrup si magiske verd
Ved første augekast kan Astrup sjå idyllisk og naivistisk ut, men dersom ein studerer bileta nærare, kjem magien og trolldomen fram. Meininga med denne assosiasjonsboka er å hjelpe både vaksne og barn til å forstå biletuniverset til Astrup, samstundes som ho inviterer til undring og samtale mellom barnet og den vaksne.
[ Les meir ] - 04.02.2016

Nytt frå Pirion

Vil ha samisk språkdugnad
09.02.2016
Formidlar den samiske kulturen
04.02.2016
Kva er det som gjer ei barnebok til ein klassikar?
14.12.2015
 

 
Vevsida er laga av Nynorsksenteret.