Nynorsksenteret: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

På denne sida har Nynorsksenteret samla ressursar for barnehagen og barnesteget. Her finn du opplegg, tips, filmar, tekstar og mykje meir.

Visste du at …

På aktivitetssidene Berte og Iver kan borna utforske rom, spele spel, leike seg med språket, sjå animasjonsfilmar og mykje meir.

Boktips frå Nynorskbok.no

Harald Nortun: Eksperimentet
Tvillingane Amund og Amanda skal på ferie til besteforeldra på Sørlandet. På toget finn dei ut at dei vil byte namn og klede. Eksperimentet skulle berre vare den eine kvelden, hadde dei tenkt ...
[ Les meir ] - 02.07.2015

Nytt frå Pirion

Inspirerer til heilskapleg læring
05.05.2015
– Eittåringane er nøkkelen
09.04.2015
Fiskar bokstavar i barnehagen
07.04.2015
 

 
Vevsida er laga av Nynorsksenteret.