Nynorsksenteret: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Tekstar og boktips

Tekstar på nettet

BrettebøkerBokstavsommaren av Erna Osland og Inger Lise Belsvik
Ei bokstavforteljing som kombiner utforsking av fjøra med utforsking av bokstavane.

 

BrettebøkerBrettebøker av Erna Osland
Erna Osland har laga til ei lita samling med bøker borna kan skrive ut og brette sjølv.

 

Matvers
Ei lita samling med matdikt på nynorsk – både nyskrivne vers og vers attdikta frå andre språk. Alle versa er illustrerte av Per Ragnar Møkleby.

 

Forteljingar om katten Lurivar, skrivne av forfattarar som Maria Parr, Lars Mæhle og Erna Osland
Forteljingane finst både i skriftleg form og som innlesne utgåver.

 

Biletbøker til lesing på skjerm

Berte og Iver og månen av Martine Grande
Berte og Iver synest det er kjekt å reise på oppdagingsferd. Saman dreg dei til månen for å finne ut om Månemannen finst.

 

Neppe av Annlaug Auestad
Neppe og Nisse er gode vener. Men kvar er Nisse? Neppe må ut og leite etter han. På vegen får han hjelp av Nasse, Nøtte og andre.

 

Kuvenninnene av Annlaug Auestad
Gullhorn, Bjøllekua, Kånni, Berta og Jorun er gode vener, heilt til dei byrjar raute om kven som er best. Då vert det spetakkel på jordet.

 

Billedbokhylla
Her kan du sjå eit oversyn over alle dei nynorske biletbøkene du kan lesa på nett i Bokhylla.no.

 

Andre nynorske tekstar på internett

Asbjørnsen og Moe – samla verk
Eventyr, segner og rammeforteljingar i nynorsk utgåve.

 

Boktips på nettet

Tekstar om ulike tema
Her finn de ei tematisk lesetipsliste over nyare nynorske bøker som passar for born rundt skulestartalder. Tema er delte inn i seks tematiske sekker: natur; vitskap og filosofi; skule og fritid; leik og fantasi; relasjonar; språk.

 

Barnebøker på Nynorskbok.no
På Nynorskbok.no kan lærarar, barnehagetilsette og andre finne omtalar av nye, gode nynorske bøker og teikneseriar som høver for ulike aldersgrupper.

 

Andre vevstader med boktips/bokmeldingar

Boktips frå Nynorskbok.no

Nikolai Astrup si magiske verd
Ved første augekast kan Astrup sjå idyllisk og naivistisk ut, men dersom ein studerer bileta nærare, kjem magien og trolldomen fram. Meininga med denne assosiasjonsboka er å hjelpe både vaksne og barn til å forstå biletuniverset til Astrup, samstundes som ho inviterer til undring og samtale mellom barnet og den vaksne.
[ Les meir ] - 04.02.2016

Leseland
I januar i år kom det 18 nye lettlesne bøker i serien Leseland.
[ Les meir ] - 28.01.2016

Jens Haugan: No kan du sove, vesle gut
Etter ein lang dag kan det vere koseleg å slappe av med ei lita lesestund eller kanskje ei songstund.
[ Les meir ] - 28.01.2016

 

 
Vevsida er laga av Nynorsksenteret.