Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

Ressursbase for skulen / Nynorskkurs og skrivehjelp / Frasesamling /

Frasar til bruk i resonnerande/drøftande fagtekstar

Det er naudsynt å kunna meir enn berre grammatikk når du skal læra å skriva eit språk. Ved å ta utgangspunkt i ferdige frasar kan du få ei kjensle av ordleggingstradisjonane i språket. Her har me samla ein del nynorske frasar til bruk i resonnerande/drøftande fagtekstar.

Arild Torvund Olsen

Last ned som PDF til utskrift.

 

1. Innleiing/opning

Introduksjon av problemstillinga/temaet:

Kva du skal gjera:

Kva rekkjefølgd du skal gjera det i:

2. Hovuddel

Samanbindingsfrasar:

Presentera synet ditt:

Underbyggja argumenta du nyttar:

Vurdering av argumenta og argumentgrunnlaget til dei/det du skriv om:

Samanlikna tekstar/argument/meiningar:

3. Avslutning

 

 

Oppdatert av  Arild Torvund Olsen 07.11.2012

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)