Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

Ressursbase for skulen / Arbeid med reklamar /

Arbeid med reklamar

Høver godt for elevar på ungdomstrinnet og vidaregåande trinn.

Reklamar er vanlegvis ein sjanger med få nynorske føredøme. Eitt mål med å bruke nynorske reklametekstar kan derfor vere å gjere elevane merksame på at val av skriftspråk kan vere eit eige verkemiddel i reklameproduksjonen. Nynorsksenteret har samla nokre nynorske reklamar i Tekstbasen. Ein måte å opne nynorskauga til elevar på, er nettopp å la nynorsk dukke opp stader du elles ikkje møter han.

Interessante lenker

Les meir

Bøker

 

 

Oppdatert av  Arild Torvund Olsen 06.04.2016

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)