Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

Ressursbase for skulen / Skriving i alle fag /

Skriving i alle fag
– for elevar med nynorsk som hovudmål

Av Marit Wadsten 

Når elevane skal skrive nynorsk er det særs viktig at lærarane arbeider spesifikt og grundig med og på det nynorske språket i alle fasane av lese- og skriveopplæringa. Her finn du tips til kvar du kan hente fagstoff på nynorsk frå, og du kan få inspirasjon til di eiga undervisning ved å sjå korleis andre lærarar har arbeidd med ulike tema og prosjekt i og på nynorsk.

Les meir om skriving på nynorsk

Filmar med undervisningsmetodikk

Lesing og skriving i samfunnsfagLesing og skriving i samfunnsfag
Filmen syner korleis ein kan arbeide grundig og systematisk med lese- og skriveopplæring, heile vegen frå før elevane startar å skrive til det ferdige produktet er klart.

 

Skrivestrategier på ungdomstrinnetSkrivestrategier på ungdomstrinnet
Ein film frå Skrivesenteret. Filmen syner eit heilskapleg undervisningsopplegg på tiande trinn som gjev lærarar kunnskap og idear til korleis dei kan arbeide for å utvikle skrivestrategiane til elevane i dei ulike fasane av skriveprosessen.

 

Artikkel frå bladet Nynorskopplæring

Nyttige lenker

Bøker

Språkhjelp

Samarbeidsskular

I samband med Tiltaksplanen 2009-2013 har Nynorsksenteret utvikla eit nært samarbeid med ti skular på barnesteget, ungdomssteget og vidaregåande trinn. Les meir om erfaringane frå prosjektperioden.

Vidaregåande

Ungdomssteget

 

 

Oppdatert av  Arild Torvund Olsen 22.12.2016

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)