Nynorsksenteret: barnehage

 
Barnehage / Fagstoff og materiell /

Spire

Ei god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Språk er avgjerande for læring, kommunikasjon og sosiale relasjonar. Difor er arbeid med barns språk ein sentral del av barnehagekvardagen. Barn i område med nynorsk som hovudmål treng å møte det nynorske skriftspråket for å bli trygge nynorskbrukarar sjølve. Til det treng barn gode språklege førebilete. I heftet Spire har Nynorsksenteret samla tekstar med inspirasjon, boktips og råd om språkstimulering.

Vil du ha eit gratis eksemplar av heftet? Send eit e-brev til ror@hivolda.no.

I heftet

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)