Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Ingeniør Knut Berg
av Knut Westad (teikningar) og Bing og Bringsværd (manus)
Bla i serien: « førre | neste » (klikk på biletet for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Fonna forlag.
Desse teikneseriestripene er publiserte av Nynorsksenteret med løyve frå Fonna forlag. Stripene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå forlaget.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDF

Last ned denne serien som ein PDF til utskrift.

Ingeniør Knut Berg

På 40- og 50-talet laga Hallvard Sandnes og Jostein Øvrelid teikneserien om den romfarande eventyraren Knut Berg. I 2007 kom Fonna Forlag med nye forteljingar om den oppdagingsfarande ingeniøren. Det er Jon Bing og Tor Åge Bringsværd som har skrive manus til dei nye forteljingane, medan Fantomet-teiknaren Knut Westad har teikna. Sidene her på sida syner korleis Westad byrjar i den gamle teiknestilen og deretter går over til ein moderne teiknestil.

Les meir om Knut Berg i Allkunne.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.