Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

(klikk på biletet for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Arild Torvund Olsen.
Denne teikneseriesida er publisert av Nynorsksenteret med løyve frå Arild Torvund Olsen. Sida kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavsmannen.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDFLast ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Arild Torvund Olsen

Arild Torvund Olsen (f. 1977) er tilsett ved Nynorsksenteret. Han har ein mastergrad i visuell kommunikasjon frå NTNU.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.