Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Dunce
av Jens K. Styve
Bla i serien: « førre | neste » (klikk på biletet for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Jens K. Styve.
Desse teikneseriesidene er publiserte av Nynorsksenteret med løyve frå Jens K. Styve. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavsmannen.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDFLast ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Jens K. Styve

Jens K. Styve (f. 1972) kjem frå Hjelmås i Nordhordland. Han er formgjevar, illustratør, forfattar og teikneserieskapar. Styve står mellom anna bak teikneserien Finnfinnfinn.

Dunce

Dunce er ein halvdokumentarisk teikneserie der serieskaparen Jens K. Styve kjem med kvardagsobservasjonar. Serien er ei blanding av fakta og fiksjon. Hovudpersonen i serien har mykje sams med serieskaparen, men det er òg ein del som skil dei.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.