Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

4. klasse
av Jens K. Styve
(klikk på biletet for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Jens K. Styve.
Denne teikneseriesida er publisert av Nynorsksenteret med løyve frå Jens K. Styve. Sida kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavsmannen.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDFLast ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Jens K. Styve

Jens K. Styve (f. 1972) kjem frå Hjelmås i Nordhordland. Han er formgjevar, illustratør, forfattar og teikneserieskapar. Styve står mellom anna bak teikneserien Finnfinnfinn.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.