Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Havet
av Øystein Ottesen
Bla i serien: « førre | neste » (klikk på biletet for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Øystein Ottesen.
Desse teikneseriestripene er publiserte av Nynorsksenteret med løyve frå Øystein Ottesen. Stripene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavsmannen.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDF

Last ned denne serien som ein PDF til utskrift.

Øystein Ottesen

Øystein Ottesen (f. 1988) kjem frå Stord. Han teiknar på fritida og har laga seriar som Minst, Havet og Raff og Brage, alle publiserte på nettserier.no.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.