Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Raude kyssemerke

Opplegg som syner ulike måtar å arbeida med ei novelle, inkludert det å skapa ein teikneserie basert på novella.

Lærar: Ane Opdøl Kopreitan
8. trinn
Charlottenlund skole, Trondheim

Novella

Novella «Raude kyssemerke i brev» av Jon Fosse finn du i boka Prosa frå ein oppvekst (1994). Boka kan du lesa på sida til Nasjonalbiblioteket.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.