Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Den fattige skreddaren og rabbinaren
av Anders Kvåle Rue
Bla i serien: « førre | neste » (klikk på biletet for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Anders Kvåle Rue.
Desse teikneseriesidene er publiserte av Nynorsksenteret med løyve frå Anders Kvåle Rue. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavsmannen.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDF Last ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Anders Kvåle Rue

Anders Kvåle Rue (f. 1965) kjem frå Telemark. Han arbeider med teikning i mange ulike sjangrar, mest til bøker, men òg til blad og aviser. Han har teikna mange ulike teikneseriar, mellom anna Soga om Sigrid, Æsenes reise, Småbruket og teikneserieversjonar av eventyr.

Den fattige skreddaren og rabbinaren

Teikneserien om den fattige skreddaren og rabbinaren er tufta på eit jødisk eventyr.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.