Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Skulen
av Jorunn Hanto-Haugse
Bla i serien: « førre | neste » (klikk på biletet for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Jorunn Hanto-Haugse.
Desse teikneseriesidene er publiserte av Nynorsksenteret med løyve frå Jorunn Hanto-Haugse. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavskvinna.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDFLast ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Jorunn Hanto-Haugse

Jorunn Hanto-Haugse (f. 1982) kjem frå Hardanger. Ho er serieteiknar og illustratør, og har laga teikneseriar for mellom anna Megafon, EON, Norsk Barneblad og avisa Hordaland.

Skulen

Serien Skulen handlar om elevane og lærarane på ein skule. Serien byrja i Norsk Barneblad på slutten av 2008.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.