Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Smørbukk
av Håkon Aasnes
Bla i serien: « førre | neste » (klikk på biletet for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Håkon Aasnes.
Denne teikneseriesida er publisert av Nynorsksenteret med løyve frå Håkon Aasnes. Sida kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavsmannen.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDFLast ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Håkon Aasnes

Håkon Aasnes (f. 1943) er ein av dei mest produktive norske serieskaparane. Han arbeider mellom anna med tekst og teikning på seriane Smørbukk, Annika og Hanna, alle for Norsk Barneblad. Han har òg teikna for Donald Duck og Fantomet.

Smørbukk

Smørbukk er ein av dei mest tradisjonsrike norske teikneseriane. Fyrste forteljinga kom i Norsk Barneblad nr. 14–15 1938, og serien går framleis fast i bladet. Smørbukk har hatt tre ulike teiknarar: Jens R. Nilssen (frå 1938 til 1959), Solveig Muren Sanden (frå 1959 til 1982) og Håkon Aasnes (frå 1982).

Les meir om Smørbukk i Allkunne.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.