Nynorsksenteret: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Typisk nynorsk

Vel ein tekst å arbeide med:

Grunnlova på nynorsk og bokmål

Læringsmål: Å kunne peike på, beskrive og diskutere språklege fenomen i ytringar på nynorsk og bokmål.

 

Fire av ti drikk under svangerskapet

Læringsmål: Å kunne ta i bruk informasjon ifrå skriftleg tekst i eigen tekstproduksjon.

 

Ord som finst, men ikkje i ordboka

Læringsmål: Å kunne byggje opp argument i argumenterande tekst.

 

Den fattige skreddaren og rabbinaren

Læringsmål: Å forstå korleis forteljingar er strukturerte.

 

Fakta om handhygiene (på nynorsk og bokmål)

Læringsmål: Å lære om språklege trekk i norsk ved å samanlikne fagtekstar på bokmål og nynorsk.

 

Typisk nynorsk er ein ressursbase for lærarar som underviser i nynorsk på ungdomssteget og i vidaregåande skule. Opplegget er bygd opp rundt tekstar på nynorsk i ulike sjangrar og med ulike skrivemåtar. Det er sjølvsagt opp til læraren å tilpasse dette opplegget til elevane sine ved å formulere nye læringsmål og læringsaktivitetar eller velje ut og skrive ut delar av opplegget.

Til kvar tekst vil læraren finne:

  • framlegg til oppgåver
  • kompetansemål som ligg til grunn for læringsmål og læringsaktivitetar
  • eit eige vurderingsskjema med utgangspunkt i læringsmåla til hjelp i vurderingsprosessen

Grunnleggjande ferdigheiter er bakte inn i læringsmåla og læringsaktivitetane, men blir også gjort synlege med særskilde symbol. Vi har eit håp om at elevane skal få eit litt større medvit om norsk språk med hjelp av nettressursen Typisk nynorsk.

Ressursen er utvikla ved Nynorsksenteret av Ingrid Slettevoll i samarbeid med Gudrun Kløve Juuhl og Arild Torvund Olsen.