Nynorsksenteret: Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Typisk nynorsk

Til læraren | Lærings- og kompetansemål | Læringsaktivitetar | Vurdering | Om teksten | Fordjuping

Den fattige skreddaren og rabbinaren
Teikna av: Anders Kvåle Rue
Skrivemåte: forteljing
Sjanger: eventyr, teikneserie
Kjelde: www.nynorsksenteret.no/teikneseriar/

Læringsmål:
Å forstå korleis forteljingar er strukturerte.