Nynorsksenteret: barnehage

 

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa og barnehagen.

Aktivitetssider: Berte og Iver
– språkstimulerande spel og moro

Bok og film: Bokstavsommaren
– bokstavforteljingar frå havet

Boktips

Kari Stai: Jakob og Neikob. Naboen
I denne fjerde boka om Jakob og Neikob får dei plutseleg ein nabo. Huset til naboen står der brått ein dag, på bakketoppen attmed huset deira. Jakob vert glad og nysgjerrig, medan Neikob vert svært skeptisk og vil setje opp eit gjerde.
[ Les meir ] - 31.08.2016

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)