• Blogg

Blogg og nyhende

Img 5600

Nynorsk + samfunnsfag = sant

Tidlegare las og skreiv elevane ved Eide ungdomsskole for lite nynorsk til å bli skikkeleg gode. Det ville lærar Ingebjørg Eide gjere noko med.

21.03.2019

Noles 2019 9363

Literacy i opplæringa

– Barn og unge treng å lære kritisk literacy, seier Marte Blikstad-Balas. Ho var ein av hovudinnleiarane på NOLES-konferansen, som for tredje gong var halden på Schæffergården i Danmark.

21.03.2019

Bibliotekbilete

Forandring frydar!

Dersom ein har ei boksamling, eit rom, nokre hyller og eit samla kollegium som tenkjer at skulebibliotek er viktig, får ein gjort mykje med små midlar, skriv Liv Astrid Skåre Langnes.

15.03.2019

Sterke Jenter

Dei tøffe jentene

Både gutar og jenter treng førebilete som er hovudpersonar i eige liv, skriv Anne Marta Vinsrygg Vadstein i dette innlegget.

08.03.2019

0 Introvideo 0 00 26 24 1

Korleis meistrar byråkratane nynorsk?

Aksel Torsnes Mehlum i Språkrådet skriv om korleis kursa deira gjev eit spennande innblikk i kva folk trur dei strever med – og kva dei faktisk strever med.

01.03.2019

Gross Og Gru

Ressurs: Grøss og gru

Slik kan du ta i bruk Grøss og gru, ein serie med lettlesne spenningsbøker for ungdommar.

22.02.2019

Sund 003 Foto Til Blogginnlegg

Ytring: Bort med kreativ skriving?

Har den kreative tekstskrivinga ein verdi også for dei eldste elevane? spør Reidun Kydland i samband med framlegget til nye fagplanar i norsk som skal bli ferdige i løpet av 2019 og takast i bruk frå hausten 2020.

22.02.2019

Guro Morsmålsdagen

Den internasjonale morsmålsdagen

Visste du at vi i dag har mellom 6000 og 7000 ulike språk i verda? Desse språka må haldast varme om vi ikkje skal miste dei.

20.02.2019

Illustrasjonsfoto Til Blogginnlegg

Ytring: Sara startar på skule

I den vestlege verda, i informasjonssamfunnet, er du ekstremt isolert om du ikkje kan orientere deg i tekst, for der er utganspunktet at alle kan nettopp dette.

15.02.2019

Foto Bok På 1 2 3 Beskjært

Ressurs: Bok på 1-2-3

I samband med Bokåret 2019 tilbyr Nynorsksenteret og Ivar Aasen-tunet gratis undervisningsopplegg til utvalde nynorske barnebøker.

08.02.2019