Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

 

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa og barnehagen.

Ny runde med Tid for ti
Sjuandeklassingar over heile landet får tilbod om antologien Tid for ti, med utdrag frå ti nynorske ungdomsbøker. No kan du melde deg på Tid for ti for 2018. Påmeldingsfrist er 6. november.
Les meir [21.09.2017]
Måltidet som pedagogisk arena
Nynorsksenteret har samarbeidd med åtte andre nasjonale senter om å lage eit hefte om korleis ulike fagområde kan integrerast i måltidet i barnehagen. Du finn heftet på sida vår med matvers.
Les meir [20.09.2017]
Ekstra tjukt nummer av bladet
I det nye nummeret av bladet Nynorskopplæring kan de lese om den nye rammeplanen, skrivestartarar, Skam, djupare læring med fagstoff på nynorsk og mykje meir.
Les meir [16.08.2017]
Undervisingsopplegg for mellomsteget
Sjå korleis du kan arbeide med lesing, litterær samtale og skriving med utgangspunkt i biletboka Bomulv. Opplegget er laga av Eirik Lissner i samarbeid med Nynorsksenteret, og det høver både i sidemåls- og hovudmålsundervising.
Les meir [22.06.2017]
 

Nytt frå bloggen

Fem skrivefeil du lett blir kvitt
Finst det nokon som kan alle skrivereglane utanåt? Sannsynlegvis, men då snakkar me om ei ørlita gruppe med særmerkte individ. Størsteparten av oss blir aldri utlært, og det har sine gode sider, det òg: Då kan me jamt tileigna oss ny kunnskap og kjenna at vitet veks. Her er fem vanlege feil som er lette å leggja av seg.
[ Les meir ] - 17.11.2017

Jeg kunne ikke nynorsk, så jeg hatet det
Et av de mest hatede områdene av norskfaget har alltid vært sidemålet, i hvert fall for oss bokmålsbrukere.
[ Les meir ] - 10.11.2017

Derfor startar me Framtida junior!
Framtidajunior.no er eit nynorskløft for elevar på barnetrinnet som starta for nokre veker sidan. Nettsida inneheld ei blanding av nyhende for born, faktaartiklar, videoar, quizar og nokre oppgåver til artiklane.
[ Les meir ] - 03.11.2017

Tips frå Nynorskbok.no

Gaute M. Sortland: Korte meisterverk
Dei 30 korttekstane og novellene kan godt omtalast som meisterlege, og dei er godt eigna til bruk i vidaregåande skole. Nokre av dei formidlar augeblikksbilete og tankar, andre inneheld korte historier. Og sjølv om det handlar om kvardagssituasjonar, livet og døden, unngår Sortland klisjeane.
[ Les meir ] - 29.11.2017

Petrus Dahlin og Johanna Kristiansson: Varehuset
Varehuset er ei skummel bok i Leseland-serien til Samlaget.
[ Les meir ] - 23.11.2017

Kari Stai: Tankespinn
I boka Tankespinn har Stai skrive og illustrert ei vakker og innsiktsfull forteljing om vanskelege tankar i eit lite hovud.
[ Les meir ] - 23.11.2017

Barnehage
– ressursar for barnehagetilsette

Barnetrinnet
– ressursar for lærarar i barneskulen

Ungdomstrinnet
– ressursar for lærarar i ungdomsskulen

Vidaregåande
– ressursar for lærarar i vgs.

Lesegledarar
Nynorske lesegledarar for skular og barnehagar i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland.

Nettverk

NOLES – eit nettverk for høgskulane og universiteta som underviser i lese- og skriveopplæring

Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga – eit nettverk for å sikre nynorskkompetansen til komande lærarar

Nettverk for nynorsk i vidaregåande opplæring – eit forum for norsklærarar

ISSUU Følg Nynorsksenteret på Twitter Soundcloud Videoar frå Nynorsksenteret

Facebook

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)