Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Nynorske teikneseriar

Nynorske teikneseriar

Er du på jakt etter gode teikneseriar på nynorsk? På seriesida finn du striper og sider som syner noko av det mangfaldet som finst i den nynorske teikneserieverda. Alle seriane er tilgjengelege som PDF-ar til utskrift.
Sjå teikneseriane »

Lær å laga teikneseriar

Lær å laga teikneseriar

Lær om idéutvikling, samandrag, aksebrot, fugleperspektiv, bruk av nærbilete og andre nyttige emne.
Lær å laga teikneseriar »

Opplegg og lærarressursar

På sida med opplegg og lærarressursar finn du bakgrunnsstoff og døme på moglege oppgåver og arbeidsmåtar for bruk av teikneseriar i nynorskopplæringa.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.