Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Opplegg og lærarressursar

Bruk av nynorske teikneseriar kan vera ein motiverande og spanande innfallsvinkel til norskundervisninga. Ein teikneserie er ein samansett tekst. Læreplanen legg opp til at elevane skal læra å lesa, tolka, vurdera og laga samansette tekstar.

Artiklar

Opplegg

Tomme snakkebobler

Last ned teikneseriesider med tomme snakkebobler (PDF)

Serieoversyn

Ivar Aasen-tunet har på vevsida si laga eit oversyn over storparten av det som er kome ut av teikneseriar med nynorsk tekst.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.