Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Tekst i bobler

Undervisningsopplegg i nynorsk sidemål der tekstskaping vert kombinert med samansette tekstar. Elevane får ulike teikneseriar der teksten i originalboblene er retusjert bort. Oppgåva til elevane er å laga ei meiningsfull forteljing ved å skriva inn ny tekst på nynorsk.

Lærar: Kristin Paulsen
7. trinn
Aremark skole

Tomme snakkebobler

Last ned teikneseriesider med tomme snakkebobler (PDF)

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.