Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

3 rips
av Nataliya Kochergova
Bla i serien: « førre | neste » (klikk på biletet for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Fonna forlag.
Desse teikneseriesidene er publiserte av Nynorsksenteret med løyve frå Nataliya Kochergova og Fonna forlag. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDF

Last ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Nataliya Kochergova

Nataliya Kochergova (f. 1988) kjem opphavleg frå Russland. Ho byrja laga teikneseriar i ung alder.

3 rips

Serien 3 rips handlar om dei tre jentene Lydia, Natasha og Sonya.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.