Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Skumring
av Are Edvardsen
Bla i serien: « førre | neste » (klikk på biletet for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Are Edvardsen.
Denne teikneserien er publisert av Nynorsksenteret med løyve frå Are Edvardsen. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavsmannen.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDFLast ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Are Edvardsen

Are Edvardsen (f. 1978) kjem frå Bergen. Han har laga og vore redaktør for ymse teikneseriehefte sidan 90-talet. Edvardsen er utdanna animatør og har arbeidd med teiknefilm og vignettproduksjon for fjernsyn. Han er dessutan engasjert i ungdomsklubben Tegneloftet i Bergen.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.