Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Kongen i havet
av Katarina Aasgaard Strømsvåg
Bla i serien: « førre | neste » (klikk på biletet for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Katarina Aasgaard Strømsvåg.
Denne teikneserien er publisert av Nynorsksenteret med løyve frå Katarina Aasgaard Strømsvåg. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavskvinna.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDFLast ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Katarina Aasgaard Strømsvåg

Katarina Aasgaard Strømsvåg (f. 1992) veit ikkje kva ho skal bli når ho blir stor. Nokre gonger lagar ho teikneseriar.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.