Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

På Kloden
av Ola A. Hegdal
Bla i serien: « førre | neste » (klikk på biletet for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Ola A. Hegdal.
Denne teikneserien er publisert av Nynorsksenteret med løyve frå Ola A. Hegdal. Sida kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavsmannen.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDF Last ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Ola A. Hegdal

Ola A. Hegdal (f. 1965) kjem frå Inderøy i Nord-Trøndelag. Han er mellom anna illustratør, teikneserieskapar og manusforfattar for fjernsyn og radio.

På kloden

På kloden gjekk som serie i Universitas, studentavisa på Universitetet i Oslo, i om lag ti år. Serien er òg gjeven ut i eigne hefte. Du finn fleire smakebitar på vevsida til Ola A. Hegdal.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.