Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Paradis.no – attvitja
av Les Inkwell
Bla i serien: « førre | neste » (klikk på biletet for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Les Inkwell.
Denne teikneserien er publisert av Nynorsksenteret med løyve frå Les Inkwell. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavsmannen.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDFLast ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Les Inkwell

Les Inkwell (f. 1977) har teikna for Larsons Gale Verden, er tidvis aktiv på Nettserier.no og speler mange instrument.

Krig

«Paradis.no – attvitja» er ein del av serieprosjektet Krig.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.