Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Bobler frå djupet

Bobler frå djupet er ein antologi med seks norske teikneseriar.

Opplegg

Bobler til bokstavBobler til bokstav
– eit skriveopplegg med utgangspunkt i to av seriane i heftet.

 

Skrift til teikneserieFrå skrift til teikneserie
– eit opplegg for å forme korte tekstar om til teikneseriar.

 
 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.