Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Bobler frå djupet

Bobler frå djupet er ein antologi med seks norske teikneseriar.

Opplegg

Bobler til bokstavBobler til bokstav
– eit skriveopplegg med utgangspunkt i to av seriane i heftet.

 

Skrift til teikneserieFrå skrift til teikneserie
– eit opplegg for å forme korte tekstar om til teikneseriar.

 

Gratis klassesett

Vil skulen din ha eit gratis klassesett av heftet? Send eit e-brev til ror@hivolda.no. Dersom ein skule vil ha meir enn eitt klassesett, er det mogleg å kjøpa ekstra hefte for 20 kr heftet.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.