Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Bobler frå djupet

Bobler frå djupet er ein antologi med seks norske teikneseriar.

Kjøp klassesett

Eit klassesett med 30 eksemplar kostar 300 kroner. Enkelthefte kostar 15 kr per stykk. Porto kjem i tillegg. Send e-post til ror@hivolda.no for å tinge hefte.

Opplegg

Bobler til bokstavBobler til bokstav
– eit skriveopplegg med utgangspunkt i to av seriane i heftet.

 

Skrift til teikneserieFrå skrift til teikneserie
– eit opplegg for å forme korte tekstar om til teikneseriar.

 

Freden – visuelle verkemiddelFreden – visuelle verkemiddel
– eit opplegg for biletanalyse.

 
 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.